Управление на сградите

Управление на сградите: Фортън Интернешънъл


Фортън Интернешънъл е основана като дъщерна компания на Ей Джи Кепитъл АД и специализирана да предоставя услуги свързани с търговските площи както в страната, така и в чужбина.

Фортън Интернешънъл е асоцииран офис на Кушман & Уейкфийлд – най-голямата частна консултантска компания. Последното не само позволява на фирмата да отговори на изискванията на клиентите в над 50 страни, но също така и дава и международен опит, който добавя стойност към проектите на клиентите й.

Фортън Интернешънъл съдейства на клиентите на всяка стъпка от процеса на собствеността, като ги представляват при покупка, продажба, финансиране, лизинг, управление и оценка на активите, а също и предоставят стратегическо планиране и проучване, анализ на портфолиото, избор на място и планиране, а също и консултантски услуги съобразно за спецификата на всеки случай, по който Фортън работи.

 

Почистване: Фасилити Оптимум

Фасилити Оптимум България е компания, която предлага “outsourcing” услугата фасилити мениджмънт или това е управление на сгради, процеси и услуги, което осигурява ефективно, сигурно и надеждно фукциониране.Компанията е основана като независимо юридическо лице в началото на 2007 г. За времето до днес се е утвърдила сред лидерите в предлагането на фасилити мениджмънт в страната и е единствената компания, която предлага национално покритие за тази услуга.През 2010 г. Фасилити Оптимум основа Секюрити Оптимум, компания лицензирана да предоставя различни видове охранителни услуги. Сред тях са охрана на имущество и лица, охрана на пратки, поддръжка и използване на сигнално-охранителни системи и други.